Filozofia

Najpredávanejšie, najlacnejšie, v akcii. V kategórii Filozofia nájdete produkty od 3.37 € až po 36.05 €. Medzi najpredávanejšie patrí Kant a ptakopysk a Konec dějin a poslední člověk. Dobré recenzie má Gaston Bachelard a filozofia pohľadu. V nestranných rebríčkoch, testoch, porovnania a diskusiách vedie Komise pro nesmrtelnost. Vyberte si kvalitné produkty z kategórie Filozofia. Ak nájdete inde lacnejšie, ako v našom katalógu, napíšte nám komentár.

Kant a ptakopysk

Kant a ptakopysk

Ecův Kant a ptakopysk z r. 1997 je návratem k některým základním otázkám, které autor formuloval...

Konec dějin a poslední člověk

Konec dějin a poslední člověk

Provokativní dílo, považované za jednu ze stěžejních politicko-filozofických a historických prací...

Jak člověk smýšlí

Jak člověk smýšlí

Zamysleli jste se někdy nad tím, na co myslíte? Přečtěte si tuto větu ještě jednou a dobře se nad...

Gaston Bachelard a filozofia pohľadu

Gaston Bachelard a filozofia pohľadu

Aby sme si mohli niečo predstavovať, nepotrebujeme to vidieť. Aby mohol moderný vedec hovoriť o...

Komise pro nesmrtelnost

Komise pro nesmrtelnost

Otázka smrti stála odedávna ve středu lidského zájmu. Ve své knize předkládá filozof John Gray...

Dioptrika

Dioptrika

Další z esejů z Rozpravy o metodě v němž Descartes předvádí svou metodu na nauce o světle,...

Filozofia náuka o spoločnosti, 3. vydanie

Filozofia náuka o spoločnosti, 3. vydanie

Jednotlivé problémové okruhy v učebnici sú usporiadané tak, aby umožňovali nadviazať na...

Technologický úděl

Technologický úděl

V monografii se autor zabývá nejen základními dimenzemi technických činností, technických...

Ríša Ducha a ríša Cisárova

Ríša Ducha a ríša Cisárova

Kniha dokladuje spôsob myslenia ruského filozofa Nikolaja Alexandroviča Berdajeva, ktorý je práve...

Úvod do hermeneutiky

Úvod do hermeneutiky

Snahou autora je zprostředkovat úvod do filosofických dimenzí hermeneutiky (s odhlédnutím od...

Od severu hora Od jihu jezero Od západu cesty Od východu řeka

Od severu hora Od jihu jezero Od západu cesty Od východu řeka

Fascinující japonská meditace o cestě a hledání smyslu. Oč delší název, o to kratší kniha. Na...

Filozofie člověka v historickém kontextu

Filozofie člověka v historickém kontextu

Kniha Stanislava Starka Filosofie člověka v historickém kontextu vydaná Západočeskou univerzitou...

Destrukce myšlení

Destrukce myšlení

Nejúspěšnější spis francouzského filozofa a esejisty Alaina Finkielkrauta (1949) promlouvá do...

Základy metafyziky mravov

Základy metafyziky mravov

Kniha Základy metafyziky mravov vznikla za vlády Fridricha II. (Pruského) roku 1785. Zmizla z...

Slová a veci

Slová a veci

Dnešní humanitní vědy nejsou jen oblastí vědění: jsou praktikami a institucemi. M. F. analyzuje...

Duch a realita

Duch a realita

Kniha Duch a realita sa venuje uplatneniu základnej myšlienky Berďajevovej filozofie o...

Filosofie 20. století

Filosofie 20. století

Pátý díl ediční řady Dějiny filosofie Uvádí do ústředních problémů, metod a zpřístupňuje čtenáři...

Epifanie věčného návratu téhož

Epifanie věčného návratu téhož

Předložená studie se snaží o interpretaci patrně nejobtížnější myšlenky Nietzscheho filosofie –...

Filosofie přirody u sv. Tomáše Akvinského

Filosofie přirody u sv. Tomáše Akvinského

Kniha je rozborem Tomášovy nauky o přírodě a jeho filosofické antropologie. Východiskem rozboru...

Novověká filosofie I

Novověká filosofie I

Osmý svazek dějiny filosofie zahrnuje filosofy od Francise Bacona po Spinozu (Galileo Galilei,...

Studie z patristiky a scholastiky II

Studie z patristiky a scholastiky II

Jednotlivé stati tohoto svazku jsou věnovány klíčovým postavám patristického a středověkého...

Ruská idea

Ruská idea

Tato práce byla napsaná po 2. světové válce, kdy se Berďajev znovu vrací k dějinně-filosofickým...

Plato christianus

Plato christianus

Základní a ve světové literatuře ojedinělá práce podávající v řadě jednotlivých studií průřez...

Světelný prales

Světelný prales

Kniha se zabývá různými aspekty vidění. Pojednává také o Husserlově teorii znaku a Kantově pojetí...

Hestia a Hermés

Hestia a Hermés

Soubor statí předního francouzského hellénisty, věnovaných náboženství, filosofii, umění a...

Etymologie XII.

Etymologie XII.

Latinsko-české vydání základní středověké encyklopedie vědění, zahrnující témata od svobodných...

O hrách

O hrách

Spis prvního z latinských Otců a zakladatele latinské theologie Tertulliana je jediným dochovaným...

Účelnost jako filosofický problém

Účelnost jako filosofický problém

Němečtí filosofové v základním interdisciplinárním díle podávají přehled dějin teleologického...

Politikos

Politikos

Třináctý svazek ediční řady Platónovy spisy. Čtvrté, opravené vydání

O tragickém umění

O tragickém umění

Dvě Schillerovy stati o tragickém umění (O příčině potěšení z tragických předmětů, O tragickém...

Od epochy objevů po současnost - Dějiny náboženského myšlení IV.

Od epochy objevů po současnost - Dějiny náboženského myšlení IV.

Čtvrtý, závěrečný svazek byl napsán řadou významných specialistů, religionistů a etnologů, neboť...

Rozvrh fenomenologické interpretace Aristotela

Rozvrh fenomenologické interpretace Aristotela

Slavný Heideggerův text obsahující první rozvrh jeho filosofických zkoumání, která vyústila...

Jednota a mnohost

Jednota a mnohost

Sborník z Mezinárodní konference Centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními...

Pohľady nielen na filozofiu

Pohľady nielen na filozofiu

Práca predstavuje súbor dvadsiatich recenzií, publikovaných autorom v dlhšom časovom oblúku rokov...

5000 rokov Filozofie náboženstva vied a umení

5000 rokov Filozofie náboženstva vied a umení

Proces globalizácie sveta v súčasnosti kladie čoraz náročnejšie požiadavky na dôkladnejšie...

Komeniologické studie II

Komeniologické studie II

Soubor textů o J. A. Komenském. 2. díl obsahuje texty publikované v letech 1959-1977.

Modely mysle

Modely mysle

Autori štrnástich textov zastúpených v knihe Modely mysle sú renomovaní slovenskí a českí...

Na pomedzí logiky a filozofie

Na pomedzí logiky a filozofie

Kniha je venovaná pamiatke vynikajúceho českého logika Pavla Tichého. Bol to práve analytický...

Analytická filosofie - první čítanka

Analytická filosofie - první čítanka

Čítanka z děl představitelů analytické filozofie od průkopnických koncepcí až po současné trendy....

Konvence ve vědě a filosofii

Konvence ve vědě a filosofii

Sborník složený z příspěvků, o nichž se diskutovalo na mezioborovém semináři věnovaném...

Montesquieu a nejkrásnější monarchie

Montesquieu a nejkrásnější monarchie

Montesquieu 16891755 patří mezi nejvýznamnější politické myslitele 18. století. Je považován za...

Dva zdroje morálky a náboženství

Dva zdroje morálky a náboženství

Jeden z nejvýznamnějších a zároveň nejslavnějších textů francouzské filosofa, jehož literární...

Hermeneutika židovské Bible a Starého zákona

Hermeneutika židovské Bible a Starého zákona

Tato kniha začíná u otázky, položení první částí křesťanské Bible, u otázky, jaký význam má pro...

Filosofie

Filosofie

Sedmý svazek z řady klasické filosofie soustřeďuje hlavní teoretické předpoklady racionálního...

Filosofie 19. století

Filosofie 19. století

Jedním z nejvydatnějších filosofických období je německý idealizmus spekulativní metafyzické...

Umění a k čemu?

Umění a k čemu?

Úvod do filosofie umění v pojetí moderní pohusserlovské fenomenologie, kdy je filosofie chápána...

Tak už konečně procitni!

Tak už konečně procitni!

Jadro knihy predstavuje tridsaťpäť pravidiel, ktoré môžeme využívať po celý deň na to, aby sme...

Posel duchovních světů

Posel duchovních světů

Na zprávách, které Gordon Smith předává, není nic nejasného. Je bezesporu největším současným...

Tvůj život ve světle

Tvůj život ve světle

Přijmout své vnitřní volání a stát se poslem světla nebylo pro Doreen nikterak snadné. V této...

Erós jako téma Platónova myšlení

Erós jako téma Platónova myšlení

Už dlouho víme, že věta „Platón je filosofie a filosofie je Platón“ je významná a smysluplná....

Kosmická ruleta

Kosmická ruleta

Zamýšľanie sa nad zmyslom života, dobrom a zlom, nezmyselnosťou tradičného náboženstva, prírodou...

Feng-šuej - Zdravé bývanie s čínskym zmyslom pre harmóniu

Feng-šuej - Zdravé bývanie s čínskym zmyslom pre harmóniu

Naučí vás teoretickým základom feng-šuej, poskytne vám typy ako posilniť vo vlastných štyroch...

Svět ve světle

Svět ve světle "ruské ideje"

Výbor textů ruského filosofa, publicisty a literáta z let 1898-1908.

O duševním klidu

O duševním klidu

Čtvrtý svazek Senecových filozofických textů dovršuje edici jeho prozaického díla v českých...

Filosofie - Tváří v tvář zániku

Filosofie - Tváří v tvář zániku

Nové vydání asi nejvýznamnější autorovy knihy, ve které se přední postava české poválečné...

Prorokův návrat

Prorokův návrat

Od roku 1923, kdy Chalíl Dži­brán vydal své všeobecně uznávané mistrovské dílo Pro­rok, má...

Ako to poviem mojej mame?

Ako to poviem mojej mame?

Naše superego vzniká hlavne zvnútornením skúseností s interakciou s rodičom/rodičmi či náhradnými...

Estetický slovník

Estetický slovník

Estetický slovník je slovníkom estetiky ako vednej disciplíny. Je určený estetikom, filozofom,...

Svět nagualu

Svět nagualu

V této knize se vám poprvé představuje nesmírně bohatý "Svět Nagualu", svět nekonečných možností,...

Dostojevskij na Manhattane

Dostojevskij na Manhattane

Francouzský filosof André Glucksmann se ve své eseji zamýšlí nad teroristickými útoky proti USA z...

Hannah Arendtová Z lásky k svetu I

Hannah Arendtová Z lásky k svetu I

Životopis americkej filozofky a politologičky nemeckého pôvodu Hannah Arendtovej vrhá nové svetlo...

Sebapoznanie.Pokus o filozofickú autobiografiu

Sebapoznanie.Pokus o filozofickú autobiografiu

Autor, často nazývaný filosofem svobody se ve svém myšlení zabýval především úplným osvobozením...

Filozofia a mystika, Duchovný vývoj človeka z hľadiska svetových náboženstiev

Filozofia a mystika, Duchovný vývoj človeka z hľadiska svetových náboženstiev

Existuje niečo také ako fenomén mystiky? Ak áno, tak čo je mystika? Je viazaná len na...

Přemítání o člověku

Přemítání o člověku

Kniha obsahuje „neobyčejné“ příběhy, události, týkající se „obyčejných“ lidí a zvířat. Je...

Úvod do filozofie náboženstva

Úvod do filozofie náboženstva

Cieľom učebného textu je uviesť čitateľa do základných problémov filozofie náboženstva. Práca je...

Filozofická antropológia

Filozofická antropológia

Predkladaná publikácia sa zaoberá otázkou, čím všetkým , a či vôbec, môže filozofia, a zvlášť...

Filozofi v meste

Filozofi v meste

Známy slovenský filozof Miroslav Marcelli sa vo svojej novej knihe venuje filozofii ako mestskej...

Hľadanie pokoja

Hľadanie pokoja

Jean Vanier v knihe Hľadanie pokoja uvažuje o nedávnych svetových udalostiach a rozpráva zdroje...

Češi a občanská společnost

Češi a občanská společnost

Autor se v knize snaží představit problém občanské společnosti jasně, poutavě a při maximálním...

Umění a myšlení

Umění a myšlení

Vývoj lidského myšlení byl v dosavadních dějinách studován většinou na základě dochovaných...

Ak chcete vidieť viac produktov, zvoľte ďalšiu stranu: