Literárna veda, jazykoveda

Najpredávanejšie, najlacnejšie, v akcii. V kategórii Literárna veda, jazykoveda nájdete produkty od 5.31 € až po 44.19 €. Medzi najpredávanejšie patrí Fyziognomie psaní a Sám jako Franz Kafka. Dobré recenzie má Z prelomu storočí, z rozhrania žánrov. V nestranných rebríčkoch, testoch, porovnania a diskusiách vedie Vlastné meno vo svetle teoretickej onomastiky. Vyberte si kvalitné produkty z kategórie Literárna veda, jazykoveda. Ak nájdete inde lacnejšie, ako v našom katalógu, napíšte nám komentár.

Fyziognomie psaní

Fyziognomie psaní

Kniha pojednává o vztahu mezi literárním psaním a ornamentem. Propojuje tak literárněteoretickou...

Sám jako Franz Kafka

Sám jako Franz Kafka

Zajímavý pohled francouzské literární historičky na dílo a životní osudy proslulého pražského...

Lexikon české literatury 2/I

Lexikon české literatury 2/I

Druhý díl velkoryse pojatého encyklopedického díla, který obsáhne českou literaturu od...

Z prelomu storočí, z rozhrania žánrov

Z prelomu storočí, z rozhrania žánrov

Autor ponúka čitateľovi súbor textov zrodených na prelome storočí. Pokúsil sa zostaviť knihu...

Vlastné meno vo svetle teoretickej onomastiky

Vlastné meno vo svetle teoretickej onomastiky

Monografická štúdia predstavuje isté zavŕšenie autorových teoreticko-metodologických výskumov...

Svět románů Milana Kundery

Svět románů Milana Kundery

Obsáhlý literárněvědný esej o dílech Milana Kundery a světových ohlasech na tato díla. Druhé,...

Nadrealizmus Avantgarda 38

Nadrealizmus Avantgarda 38

Antológia podáva obraz jedinej básnickej avantgardy v slovenskej literatúre prvej polovice 20....

Szó, kép, zene

Szó, kép, zene

Szegedy-Maszák Mihály Válogatott Műveinek sorozata az 1960-as évek végétől írt tanulmányai közül...

Lexikon ruských avantgard 20.st.

Lexikon ruských avantgard 20.st.

Náš přední rusista Tomáš Glanc (mj. ředitel Ústavu východoevropských studií na FF UK v Praze) se...

Struktura moderní lyriky

Struktura moderní lyriky

Kniha patří mezi nejklasičtější a nejuznávanější publikace literární vědy vůbec. Autor zachycuje...

Úvod do studia literární vědy

Úvod do studia literární vědy

Kniha je určena nejen vysokoškolským studentům filologických oborů, ale díky svému pojetí i...

Slovník poetiky

Slovník poetiky

Príručka abecedne roztrieďuje básnické prostriedky a formy. Obsahovo zahŕňa útvary od "absolútnej...

Dejiny slovenskej literatúry I

Dejiny slovenskej literatúry I

Štvrté vydanie syntetických dejín národnej literatúry od jej počiatkov, od obdobia stredoveku,...

Dejiny slovenskej literatúry II

Dejiny slovenskej literatúry II

Monumentálne kolektívne dielo v dvoch zväzkoch a desiatich kapitolách predstavuje slovenskú...

Dejiny slovenskej literárnej fantastiky

Dejiny slovenskej literárnej fantastiky

Ferkove Dejiny slovenskej fantastiky, ktoré v šiestich kapitolách mapujú túto oblasť v slovenskej...

Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia

Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia

Nové, prepracované a doplnené vydanie slovníka, ktorý zahŕňa celé 20. storočie a obdobie 2001 -...

Literární otazníky

Literární otazníky

Autor se věnuje událostem z literární historie, nad kterými se dodnes vznášejí otazníky. Vypráví...

Slovník cudzích slov - doplnené 3.vydanie

Slovník cudzích slov - doplnené 3.vydanie

Tretie vydanie akademického Slovníka cudzích slov obsahuje vyše 100 000 významov v súčasnosti...

Jazyk a identita etnických menšin

Jazyk a identita etnických menšin

Současný svět je vystaven silným globalizačním a unifikačním tendencím. Tato skutečnost zásadním...

Román v souvislosti času

Román v souvislosti času

Autor, literární historik, rusista a komparatista, uvažuje o situaci srovnávacího studia...

Dějiny české literatury 1945-1989, I. 1945-1948

Dějiny české literatury 1945-1989, I. 1945-1948

Svazek obsahuje první díl rozsáhlého čtyřdílného kompendia, jež podává ucelený výklad o vývoji...

Slovník pobaltských spisovatelů

Slovník pobaltských spisovatelů

Druhé, opravené a doplněné vydání přináší po úvodních statích zasvěcených jednotlivým národním...

Papír všude a se vším

Papír všude a se vším

Lidstvo žije s papírem již déle než 1 900 let. Stal se za tu dobu materiálem tak samozřejmě...

Kapitoly z francouzské, italské a české literatury

Kapitoly z francouzské, italské a české literatury

Předkládaný soubor 23 studií je tematicky rozčleněn do 4 oddílů (I.-III. literatura francouzská,...

Ottův slovník naučný I.

Ottův slovník naučný I.

Ottův slovník naučný I.

Ottův slovník naučný XIV.

Ottův slovník naučný XIV.

Ottův slovník naučný XIV.

Ottův slovník naučný X.

Ottův slovník naučný X.

Ottův slovník naučný X.

Ottův slovník naučný XI.

Ottův slovník naučný XI.

Ottův slovník naučný XI.

Ottuv slovnik naucny - Dodatky II./2

Ottuv slovnik naucny - Dodatky II./2

Dodatky k Ottovu slovníku naučnému.

Ottův slovník naučný - Dodatky III./2

Ottův slovník naučný - Dodatky III./2

Dodatky k Ottovu slovníku naučnému.

Ottův slovník naučný - Dodatky IV./1

Ottův slovník naučný - Dodatky IV./1

Dodatky k Ottovu slovníku naučnému.

Ottův slovník naučný - Dodatky IV./2

Ottův slovník naučný - Dodatky IV./2

Dodatky k Ottovu slovníku naučnému, zahrnující hesla mezi písmeny Oe-Pr.

Dějiny české literatury 1945 - 1989

Dějiny české literatury 1945 - 1989

Třetí díl rozsáhlého čtyřdílného kompendia, jež podává ucelený výklad o vývoji české literatury v...

Topos lesa

Topos lesa

Tato monografie je první českou systematickou tematickou studií americké literatury v knižním...

Český jazykový atlas 5.díl

Český jazykový atlas 5.díl

Vynikající dílo o nespisovné češtině, které přináší poznatky významné nejen pro jazykovědu, ale i...

Nový historismus / New Historicism

Nový historismus / New Historicism

Sborník 12 studií představuje směr, který v USA nabyl značného vlivu – zejména od 80. let 20....

Ottův slovník náučný VI.

Ottův slovník náučný VI.

Ottův slovník naučný VI.

Zapasy o slovenčinu pravda a lži

Zapasy o slovenčinu pravda a lži

Kniha je kronikou historického zápasu o prežitie slovenčiny od čias Veľkej Moravy až po dnešok....

O literatuře

O literatuře

Nakladatelství Franze Kafky vydává k životnímu jubileu spisovatele Arnošta Lustiga dlouholetého...

Studie o sémantizaci formy

Studie o sémantizaci formy

Autorem publikace je přední znalec a editor starší české literatury (mj. v knize Česká středověká...

Prozodie, cesta i mříž porozumění

Prozodie, cesta i mříž porozumění

Publikace se věnuje zvukové stránce jazyka mluvčích, kteří mají stejný nebo odlišný mateřský...

Ruská moderní literatura 1890 - 2000

Ruská moderní literatura 1890 - 2000

Ruská moderní literatura 1890-2000 analyzuje jedno z nejsložitějších období literárních dějin. V...

Smysl konců

Smysl konců

Kniha Smysl konců (1967) se zabývá „fikcemi“, jejich fungováním a vznikem, přičemž tento termín...

Poetika českého dějepisectví

Poetika českého dějepisectví

Spočívá smysl dějepisných knih výhradně ve zprostředkování vědění o minulosti? Mohou historici z...

Dějiny německé literatury 2

Dějiny německé literatury 2

Bahrovy třísvazkové Dějiny německé literatury zahrnující období od raného středověku po...

Slovník české frazeologie a idiomatiky 1

Slovník české frazeologie a idiomatiky 1

1. Přirovnání, 2. Výrazy neslovesné, 3. Výrazy slovesné a 4. Výrazy větné jsou jednotlivé části...

Slovník české frazeologie a idiomatiky 2

Slovník české frazeologie a idiomatiky 2

1. Přirovnání, 2. Výrazy neslovesné, 3. Výrazy slovesné a 4. Výrazy větné jsou jednotlivé části...

Slovník české frazeologie a idiomatiky 4

Slovník české frazeologie a idiomatiky 4

1. Přirovnání, 2. Výrazy neslovesné, 3. Výrazy slovesné a 4. Výrazy větné jsou jednotlivé části...

Pražské maličkosti

Pražské maličkosti

Nemusíte vědět, kde je v Praze Grébovka, Kanálka, Míčovna, Portheimka, Platýz, Strakovka,...

Být napřed všemu odloučení

Být napřed všemu odloučení

Básnická sbírka Elegie z Duina pražského německého básníka Rainera Marii Rilka doposud nebyla v...

Paradoxy a paralely

Paradoxy a paralely

Výběr z bohemistických literárních studíí, vzniklých v letech 1999-2005.

Žilinská právna kniha + Obrazová dokumentácia

Žilinská právna kniha + Obrazová dokumentácia

Žilinská právna kniha (predtým Žilinská kniha) ako celok zaujíma osobitné miesto medzi jazykovými...

Lingvistika a jazyková realita

Lingvistika a jazyková realita

Výbor z díla doc. Pavla Nováka (1932–2007) představuje vůbec první samostatné vydání vědeckých...

Geografie a mýty v Dionysiakách Nonna z Panopole

Geografie a mýty v Dionysiakách Nonna z Panopole

Stál-li epik Homér v 8. století př. n. l. u počátků řecké a vlastně i evropské literatury, stojí...

Česká katolická literatura 1918-1945

Česká katolická literatura 1918-1945

Druhý svazek rozsáhlé souhrnné práce je prvním literárně-historickým dílem svého druhu u nás....

Kognitivní interpretace českého verše

Kognitivní interpretace českého verše

Čtenářsky věrohodná a kompatibilní teorie verše nemůže být pouhou teorií metra, ale musí se...

Stylistické studie z románských literatur

Stylistické studie z románských literatur

První český výbor z díla jedné z nejoriginálnějších osobností jazykovědy a literární vědy 20....

Zborník matice slovenskej ročník 1. 2010

Zborník matice slovenskej ročník 1. 2010

Kniha Zborník Matice slovenskej: Ak dnes rozbiehajú autori publikácie vydávanie Zborníka MS -...

Jazykový instinkt

Jazykový instinkt

Kniha Jazykový instinkt oceňovaného experimentálního psychologa a kognitivního vědce Stevena...

Nové antidialógy

Nové antidialógy

Nové antidialógy sú pokračovaním rozhovorov erudovaného znalca a kritika slovenskej literatúry s...

Akademické písanie

Akademické písanie

Ako sa píše akademický text? Mám napísat, co si myslím, alebo co si myslí niekto iný? Profesor...

Vinceniova a Jarlochova kronika v kontextu svého vzniku

Vinceniova a Jarlochova kronika v kontextu svého vzniku

Kniha se na příkladu dvou kronik české provenience zabývá funkcí středověkého dějepisectví v...

Tvarovanie básne, tvarovanie zmyslu

Tvarovanie básne, tvarovanie zmyslu

Významný príspevok z oblasti interpretačného výskumu slovenskej a inonárodnej lyriky, jej...

Šoa v české literatuře a v kulturní paměti

Šoa v české literatuře a v kulturní paměti

Téma monografie čtyř autorů z Ústavu české literatury a literární vědy Filozofické fakulty UK by...

Dějiny korejské klasické literatury

Dějiny korejské klasické literatury

Publikace je prvním textem z pera současných literárních vědců Korejské republiky přeloženým z...

Kapitoly z české gramatiky

Kapitoly z české gramatiky

Kapitoly z české gramatiky jsou souborem detailních pojednání o podstatných gramatických jevech...