Právo

Najpredávanejšie, najlacnejšie, v akcii. V kategórii Právo nájdete produkty od 3.99 € až po 122.55 €. Medzi najpredávanejšie patrí Finančné právo a Menšiny a právo v České republice. Dobré recenzie má Občiansky súdny poriadok I+II - Komentár, 2. vydanie. V nestranných rebríčkoch, testoch, porovnania a diskusiách vedie Zákon číslo 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu. Vyberte si kvalitné produkty z kategórie Právo. Ak nájdete inde lacnejšie, ako v našom katalógu, napíšte nám komentár.

Finančné právo

Finančné právo

Účelom publikácie je poskytnúť ucelený pohľad na právnu problematiku finančného práva – v texte...

Menšiny a právo v České republice

Menšiny a právo v České republice

Problém postavenie menšín patrí v mnohých krajinách k veľmi citlivým témam. V súčasnosti má pre...

Správne delikty a správne trestanie v stredoeurópskom právnom priestore - súčasnosť a vízie

Správne delikty a správne trestanie v stredoeurópskom právnom priestore - súčasnosť a vízie

Zborník príspevkov z odborného seminára s medzinárodnou účasťou konaného 26. októbra 2010 na...

Občiansky súdny poriadok I+II - Komentár, 2. vydanie

Občiansky súdny poriadok I+II - Komentár, 2. vydanie

Druhé, rozšírené a prepracované vydanie komentára ku kľúčovému kódexu civilného procesného práva...

Zákon číslo 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu

Zákon číslo 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu

Kniha je určena pro širokou veřejnost zabývající se problematikou zbraní a střeliva a je...

Přehled judikatury Evropského soudu pro lidská práva

Přehled judikatury Evropského soudu pro lidská práva

Přehled judikatury zachycuje nejdůležitější judikaturu Evropského soudu pro lidská práva vydanou...

Teorie a praxe státních úvěrových podpor

Teorie a praxe státních úvěrových podpor

Monografie seznamuje čtenáře s existující praxí v oblasti státních zásahů do úvěrových trhů a...

Tvorba práva. Pravidla, metodika, technika, 2. vydání

Tvorba práva. Pravidla, metodika, technika, 2. vydání

Již druhé, aktualizované vydání publikace syntetizuje dosavadní poznání o teorii a praxi tvorby...

Právo vnějších vztahů EU po Lisabonské smlouvě

Právo vnějších vztahů EU po Lisabonské smlouvě

Evropská unie je jedním z největších hybatelů mezinárodního života, zejména v oblasti obchodní...

Právní odpovědnost v medicíně

Právní odpovědnost v medicíně

Kniha je určena lékařům, zdravotním sestrám a dalším zdravotnickým pracovníkům, jakož i právníkům...

Přirozenoprávní theorie a moderní právní stát

Přirozenoprávní theorie a moderní právní stát

Odborná kniha objasní čtenáři fenomén přirozeného práva a fenomén moderního právního státu a...

Mediální právo v informační společnosti

Mediální právo v informační společnosti

Publikace je věnována právní úpravě činnosti hromadných sdělovacích prostředků v době informační...

Týmová spolupráce a hodnocení lidí

Týmová spolupráce a hodnocení lidí

Manažeři a vedoucí týmů v knize naleznou praktické návody, jak postupovat při sestavování a...

Právne dejiny Slovenska II.

Právne dejiny Slovenska II.

Učebná pomôcka nadväzuje na pracovný zošit pre štúdium starších slovenských právnych dejín a...

Návrh legislatívneho zámeru kodifikácie súkromného práva

Návrh legislatívneho zámeru kodifikácie súkromného práva

Recenzovanú učebnicu ocenia predovšetkým študenti právnických fakúlt ale aj právnici s dlhoročnou...

O zločinoch a trestoch

O zločinoch a trestoch

O zločinoch a trestoch talianskeho osvieteneckého právnika a filozofa Cesare Beccariu je dielo...

Odborná způsobilost v komerční bezpečnosti

Odborná způsobilost v komerční bezpečnosti

Kniha přináší potřebné právní a věcné informace, potřebné k vykonávání činností v oblasti...

Finančné právo na Slovensku a v Čechach

Finančné právo na Slovensku a v Čechach

Finančné právo je profilovanou vedeckou a pedagogickou disciplínou a má logicky svoje pevné...

Základy práva a ochr.spotrebiteľa

Základy práva a ochr.spotrebiteľa

Pre stredné školy schválilo Ministerstvo školstva a zaradilo ju do zoznamu odporúčaných učebníc...

Vývojové tendence velkých podniků

Vývojové tendence velkých podniků

Autoři publikace Vývojové tendence velkých podniků hledají odpověď na vybrané aktuální otázky,...

Rovnost a sociální práva

Rovnost a sociální práva

Publikace představuje analytickou studii kontrastu faktického projevu rovnosti v oblasti...

Právo Evropské unie v judikatuře Ústavního soudu ČR

Právo Evropské unie v judikatuře Ústavního soudu ČR

Ústavnímu soudu České republiky se v posledních letech dostalo možnosti vyjádřit se k tématu...

Zákoník práce 2011

Zákoník práce 2011

Připojené judikáty byly vybrány s cílem umožnit orientaci v případech, kdy nová právní úprava se...

Jak jsem potkal ryby - KNP - 2CD

Jak jsem potkal ryby - KNP - 2CD

Jedny z nejkrásnějších příběhů české literatury o přírodě, řekách a rybnících pro všechny...

Logika a právo

Logika a právo

Publikace prezentuje logiku a potřebu jejího využívání v praxi. Obsahuje systematiký výklad...