Pre vysoké školy

Najpredávanejšie, najlacnejšie, v akcii. V kategórii Pre vysoké školy nájdete produkty od 2.76 € až po 83.28 €. Medzi najpredávanejšie patrí Akí sú moji žiaci a Biofyzika. Dobré recenzie má Ekonomie a ekonomika. Texty z let 1996-2006. V nestranných rebríčkoch, testoch, porovnania a diskusiách vedie Propedeutika vnitřního lékařství. Vyberte si kvalitné produkty z kategórie Pre vysoké školy. Ak nájdete inde lacnejšie, ako v našom katalógu, napíšte nám komentár.

Akí sú moji žiaci

Akí sú moji žiaci

Publikácia je určená študentom učiteľstva na vysokých školách s cieľom dať im solídne základy z...

Biofyzika

Biofyzika

Základní učebnice v oboru je určena nejen studentům bakalářských oborů lékařských a sociálně...

Ekonomie a ekonomika. Texty z let 1996-2006

Ekonomie a ekonomika. Texty z let 1996-2006

`I když se mé psaní v tomto desetiletí stále více přesouvalo k mimoekonomickým tématům,...

Propedeutika vnitřního lékařství

Propedeutika vnitřního lékařství

Tato zcela nová, přepracovaná a doplněná publikace navazuje na mimořádně úspěšnou učebnici z roku...

Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních standardů IAS/IFRS

Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních standardů IAS/IFRS

Téma IAS/IFRS je v publikaci systematicky vysvětleno podle hlavních věcných procesů a jevů...

Únorová tragédie

Únorová tragédie

Čím více vzrůstá potřeba i touha vysvětlit vnitřní i vnější souvislosti minulé československé i...

Agrární strana

Agrární strana

Osudy Agrární strany líčené na základě osobní zkušenosti autora i studijních pramenů, výpovědi...

Historici a čas

Historici a čas

Historik Jean Leduc patrí k vedúcim postavám novej línie francúzskych spoločenských vied. V knihe...

Ochrana před povodněmi

Ochrana před povodněmi

Povodně jsou přírodní fenomén, kterému nelze zabránit. Kniha obsahuje vybraná opatření ochrany...

Makroekonomie

Makroekonomie

Nové vydání publikace Makroekonomie vychází vstříc zvýšenému zájmu o studium makroekonomických...

Encyklopedie ústavního práva

Encyklopedie ústavního práva

První encyklopedie ústavního práva v České republice vytvořená kolektivem 31 autorů pod vedením...

Volební systémy

Volební systémy

Kniha podává široký přehled o problematice volebních systémů. Věnuje se jak teoretickým otázkám...

Vytápění rodinných a bytových domů

Vytápění rodinných a bytových domů

Knižní publikace nabízí čtenáři komplexně zpracovanou problematiku vytápění rodinných a bytových...

Průmyslové podlahy a podlahy v objektech pozemních staveb

Průmyslové podlahy a podlahy v objektech pozemních staveb

Pojem priemyselné podlahy sa dnes používa často, ale jeho rozsah si uvedomujelen málokto. Sú to...

Poruchy striech

Poruchy striech

Kniha sa zameriava na najčastejšie poruchy striech z konštrukčnej a odbornej stránky. Dokumentuje...

Okná, zasklené steny, dvere, brány

Okná, zasklené steny, dvere, brány

Vývoj rámových konštrukcií sa opiera o nové poznatky v oblasti výskumu stavebnej fyziky. Pokrok...

Energetický audit a certifikácia budov

Energetický audit a certifikácia budov

Kniha Energetický audit a certifikácia budov nadväzuje na úspešnú monografiu Energetický audit...

Boj za právo

Boj za právo

Kniha významného nemeckého znalca rímskeho práva a právneho teoretika 19. storočia Rudolfa von...

Vytápění pro 1. a 2. ročník učební obor instalatér

Vytápění pro 1. a 2. ročník učební obor instalatér

Nově upravené a aktualizované vydání úspěšné učebnice seznamuje žáky se základními pojmy a...

Vlajka

Vlajka

Kniha přináší množství politických a dalších údajů o činnosti české fašistické organizace Vlajka...

NOVA křížem krážem

NOVA křížem krážem

Autorka vás chce (třebaže po svém) bez ladu a skladu, bez pořadí důležitosti postů a lidí na...

Základy společenských věd I. díl

Základy společenských věd I. díl

Tématem je filosofická antropologie. Tato část je doplněna specielně vědním výkladem psychologie...

Kořeny a inspirace velkých kodifikací

Kořeny a inspirace velkých kodifikací

Dějiny evropského práva jsou od dávných časů spojeny s vývojem kodifikací, tedy zákonů či...

Základy štatistiky

Základy štatistiky

Skriptum je primárne koncipované pre bakalárske a magisterské štúdium na ekonomických fakultách,...

Paul Felix Lazarsfeld

Paul Felix Lazarsfeld

Kniha je zostavená z príspevkov, ktoré odzneli na vedeckom seminári k 100. výročiu narodenia...

Správa společností

Správa společností

Corporate Governance je pojem, který v poslední době ovládl podnikatelské a finanční spektrum...

Nová encyklopedie českého výtvarného umění - Dodatky

Nová encyklopedie českého výtvarného umění - Dodatky

Obsáhlá publikace zásadním způsobem doplňuje Novou encyklopedii českého výtvarného umění, vydanou...

33 základních postupů Jak překonat stres při obchodování

33 základních postupů Jak překonat stres při obchodování

Publikace je určena pro obchodníky a prodejce, denně žijící v permanentním napětí a stresu....

Tabulky materiálů a předvýrobků pro strojírenství II. část

Tabulky materiálů a předvýrobků pro strojírenství II. část

Tabulky poskytují potřebné technické informace o neželezných kovech používaných ve strojírenské...

Hospodaření malého podniku

Hospodaření malého podniku

Důležité jsou případové studie z praxe. Autoři se věnují i analýze bodu zvratu s více produkty,...

Moderní management jakosti

Moderní management jakosti

Kniha zkušených autorů a předních domácích odborníků přináší přehled základních principů a...

Sociologie

Sociologie

Sociologie je, zjednodušeně řečeno, studiem toho, jak společnost funguje, nebo v některých...

Politická sociologie

Politická sociologie

Kniha otevírá základní témata politické sociologie způsobem, který je poučený a přístupný i...

Vikýře výrazný prvek šikmých střech

Vikýře výrazný prvek šikmých střech

V současné době se vikýře stávají výraznými architektonickými prvky nejen rodinných domů a domů...

Příruční slovník občana

Příruční slovník občana

Tato příručka vymezuje důležité pojmy, jež souvisí s životem v demokratické společnosti....

Jak dobře investovat do bydlení

Jak dobře investovat do bydlení

Kniha podává ucelenou analýzu fungování trhu s nemovitostmi určenými k bydlení a odkrývá některé...

Studie ze sociologické teorie

Studie ze sociologické teorie

Svazek zahrnuje známé stati R. K. Mertona, jednoho z tvůrců klasické verze strukturálního...

Jak čtou Češi, Francouzi a Němci Hrabalova Anglického krále

Jak čtou Češi, Francouzi a Němci Hrabalova Anglického krále

Na základě sociologického výzkumu provedeného mezi čtenáři české, francouzské a německé...

Řekneme své ano nebo ne evropské ústavě

Řekneme své ano nebo ne evropské ústavě

Analýza smlouvy o ústavě pro Evropu, která Evropskou unii přeměňuje v Evropský stát, zpracovaná v...

Základy ekonomiky podniku

Základy ekonomiky podniku

Kniha dává poučení, jak vést podnik k co nejvyšší výkonnosti a hospodárnosti. Je psána jasným,...

Podniková ekonomika

Podniková ekonomika

Sbírka příkladů a případových studií k učebnici Podniková ekonomika (Miloslav Synek, Eva...

Jak novináři manipulují

Jak novináři manipulují

Téměř třicet let pracoval Bernard Goldberg pro televizní stanici CBS a za tu dobu nasbíral dost...

Minulosť jednej ilúzie

Minulosť jednej ilúzie

Monumentální esej přímo inspirovaná pádem komunismu je ideovou i skutkovou bilancí komunismu ve...

Kvalita sociálněvědních výběrových šetření v České republice

Kvalita sociálněvědních výběrových šetření v České republice

Kniha má tři cíle: 1) seznámit se současnými kritérii kvality ve výběrových dotazovacích...

Komíny

Komíny

Třetí vydání publikace aktuálně (podle nových evropských norem) a srozumitelně seznamuje čtenáře...

Vnitřní kontrolní systém

Vnitřní kontrolní systém

Autor publikace poukazuje nejen na důsledky selhání vnitřního kontrolního systému, ale i na...

Priemyselné podlahy a komunikácie v priemyselných parkoch

Priemyselné podlahy a komunikácie v priemyselných parkoch

Pojem priemyselné podlahy sa dnes používa často, ale jeho rozsah si uvedomuje len málokto. Sú to...

Dílenské tabulky

Dílenské tabulky

Kniha představuje souhrn důležitých poznatků a údajů z vybraných oborů strojírenství a příbuzných...

Strojírenská technologie 1

Strojírenská technologie 1

NAUKA O MATERIÁLU Učebnice podává přehled o hlavních oborech technologie, největší pozornost je...

Technické kreslení a deskriptivní geometrie

Technické kreslení a deskriptivní geometrie

K tomuto titulu existuje nové vydanie z roku 2007: Technické kreslení a deskriptivní...

Databázové systémy a technológie

Databázové systémy a technológie

Samotný obsah knihy je zameraný na zhrnutie podstatných znalostí z oblasti databázových...

Diskrétní matematika pro užitou informatiku

Diskrétní matematika pro užitou informatiku

Publikace si klade za cíl oslovit především studenty všech oborů (zejména bakalářských), které...

Úvod do teorie a metodologie sociální politiky

Úvod do teorie a metodologie sociální politiky

Učebnice představuje systematický výklad základních pojmů oboru sociální politika, geneze...

Letecká radiotechnika - fyzikální základy a nomogramy

Letecká radiotechnika - fyzikální základy a nomogramy

Rádiokomunikácie sú nedeliteľnou súčasťou telekomunikačnej techniky, ktorá v súčasnej dobe...

Mediální výchova - cvičebnice řešení

Mediální výchova - cvičebnice řešení

Řešení k cvičebnici mediální výchovy. Obsahuje vyřešeny všechny příklady a odpovědi na všechny...

Československá a česká zahraniční politika: minulost a současnost

Československá a česká zahraniční politika: minulost a současnost

Publikace je čtivým nástinem zahraniční politiky našeho státu od vzniku samostatné Československé...

Deskriptivní geometrie I pro 1. ročník SPŠ stavebních

Deskriptivní geometrie I pro 1. ročník SPŠ stavebních

Učebnice seznamuje se základy zobrazování rovinných a prostorových útvarů metodou pravoúhlého...

Základy forenzní ekotechniky

Základy forenzní ekotechniky

Skripta pro studenty magisterského studijního programu „Realitní inženýrství“, akreditovaného na...

Kvantitatívna analýza štruktúry materiálu

Kvantitatívna analýza štruktúry materiálu

V publikácii sú opísané nedostatky plošného hodnotenia štruktúr, typy štruktúr a ich základné...