Slovenské a české dejiny

Najpredávanejšie, najlacnejšie, v akcii. V kategórii Slovenské a české dejiny nájdete produkty od 4.28 € až po 80.32 €. Medzi najpredávanejšie patrí Brno nacistické a Lucemburkové. Dobré recenzie má Piata kniha o Bratislave. V nestranných rebríčkoch, testoch, porovnania a diskusiách vedie Pamätník kráľa Svätopluka na Bratislavskom hrade. Vyberte si kvalitné produkty z kategórie Slovenské a české dejiny. Ak nájdete inde lacnejšie, ako v našom katalógu, napíšte nám komentár.

Brno nacistické

Brno nacistické

Jaká byla atmosféra Brna „pod hákovým křížem“? Poněkud netradiční průvodce, který prostřednictvím...

Lucemburkové

Lucemburkové

Výpravná kniha Lucemburkové zahrnuje úsek zhruba 130 let, během něhož se vystřídali na českém...

Kúpele odviate časom

Kúpele odviate časom

Slovensko je mimoriadne bohaté na minerálne vody a prírodné podmienky, umožňujúce liečenie...

Piata kniha o Bratislave

Piata kniha o Bratislave

Posledná kniha o Bratislave je zavŕšením autorovho knižného cyklu „dejiny v príbehoch od...

Pamätník kráľa Svätopluka na Bratislavskom hrade

Pamätník kráľa Svätopluka na Bratislavskom hrade

V živote slovenského národa sa odohrávajú príbehy, ktoré spevňujú jeho historické vedomie,...

Dejiny kráľovstva uhorského od počiatku do časov Žigmundových

Dejiny kráľovstva uhorského od počiatku do časov Žigmundových

Dielo Jonáša Záborského Dejiny kráľovstva uhorského od počiatkov do časov Žigmundových vychádza...

Vzťahy medzi ČSR a USA 1945-1948

Vzťahy medzi ČSR a USA 1945-1948

Cieľom predkladanej publikácie je oboznámiť čitateľov – predovšetkým vysokoškolských študentov...

Dejiny Slovenska a Slovákov

Dejiny Slovenska a Slovákov

Piate, doplnené vydanie knihy vydané pri príležitosti 20. výročia obnovenia slovenskej štátnosti...

Duchem i mečem

Duchem i mečem

144 výňatků ze starých českých kronik i jiných literárních památek přiblíží významné události i...

Velké dějiny zemí Koruny české II.

Velké dějiny zemí Koruny české II.

Druhý svazek obsáhlé práce je věnovaný dějinám českých zemí v období 1197-1250.

Velké dějiny zemí Koruny české XIII.

Velké dějiny zemí Koruny české XIII.

Třináctý svazek obsáhlé práce mapuje dějiny Československa od roku 1918 do roku 1929.

Po stopách prvních Přemyslovců II.

Po stopách prvních Přemyslovců II.

Druhý svazek volné trilogie mapuje léta krize a obnovy přemyslovského státu od dob panování...

Dějiny Podkarpatské Rusi v datech

Dějiny Podkarpatské Rusi v datech

Autor, historik (mj. hlavní autor velké encyklopedie o Podkarpatské Rusi, která vyšla v USA...

Velké dějiny zemí Koruny české XIV

Velké dějiny zemí Koruny české XIV

Čtrnáctý svazek Velkých dějin zemí Koruny české zachycuje období let 1929–1938, tj. druhé...

Praha 1968 Vpád Varšavské smlouvy

Praha 1968 Vpád Varšavské smlouvy

Jan Pauer rekonstruuje ve své práci průběh událostí, které vedly k invazi vojsk států Varšavské...

Železná opona + DVD

Železná opona + DVD

Kniha napsaná kolektivem historiků z Čech, Moravy, Slovenska a Německa se zabývá problematikou...

Drsný střed Evropy II.

Drsný střed Evropy II.

Druhý díl historické řady navazuje svými 24 historickými příběhy na první díl. Tentokrát je...

Drsný střed Evropy IV.

Drsný střed Evropy IV.

Je závěrečným dílem čtyřdílného a literární Cenou E.E.Kische oceněného cyklu, mapujícího v...

Obrázky z prešporského geta

Obrázky z prešporského geta

Obrázky prešporského geta približujú dejiny i súčasnosť starobylej, dnes už neexistujúcej časti...

Chotkové

Chotkové

Předkové hraběcího rod Chotků živořili jako nezámožní zemané v západních a severních Čechách až...

Encyklopedie Českých tvrzí III. Díl S-Ž

Encyklopedie Českých tvrzí III. Díl S-Ž

Třetí díl moderně pojednané, bohatě ilustrované encyklopedie, která vyplňuje bílé místo v nabídce...

Josef Pekař: Příběh knihy o Kosti

Josef Pekař: Příběh knihy o Kosti

Kniha o Kosti patři bezesporu k nejoriginálnějším dílům české historiografie 20. století. Zdálo...

Február 1948 a Slovensko

Február 1948 a Slovensko

Pri príležitosti 60. výročia Februárových udalostí v roku 1948 sa 14.-15.2.2008 konala v...

Pověsti z Čech

Pověsti z Čech

Kniha Pověsti z Čech Josefa Virgila Grohmanna (1831–1919), významného domácího německy píšícího...

Dokumenty k procesu s Viliamom Žingorom a spol.

Dokumenty k procesu s Viliamom Žingorom a spol.

Publikácia prostredníctvom úradných záznamov, hlásení bezpečnostných orgánov, zápisníc z...

Historie trochu jinak

Historie trochu jinak

Převážně nevážně o českých dějinách.

Hurá... Bežme!!... Kam?...

Hurá... Bežme!!... Kam?...

Kniha je napísaná a vydaná pri príležitosti 20. výročia "nežnej revolúcie". Všetky ovplyvňovacie...

Bibliografie dějin Českých zemí za rok 2001. The Bibliography of the History of the Czech Lands for the year 2001

Bibliografie dějin Českých zemí za rok 2001. The Bibliography of the History of the Czech Lands for the year 2001

Další svazek z řady Bibliografií dějin Českých zemí zachycuje v 9219 záznamech bohemika s...

Život ve staletích 13. století

Život ve staletích 13. století

Další díl ojedinělého projektu známého historika a oblíbeného spisovatele, který představuje...

Na dejinnej križovatke

Na dejinnej križovatke

Anton A. Baník (1900 – 1978), kultúrny historik, filológ, knihovník a archivár, bol jednou z...

Malacky na starých pohľadniciach

Malacky na starých pohľadniciach

Pri prezentácii minulosti slovenských miest nemusí ísť vždy o veľké a známe mestá, ale aj o...

Trenčianske Teplice na starých pohľadniciach

Trenčianske Teplice na starých pohľadniciach

Priam ukážkovým príkladom porovnania minulosti a prítomnosti sú Trenčianske Teplice – klenot...

Starý národ - mladý štát

Starý národ - mladý štát

Naši predkovia – Slovanské korene – Samo - Pribina – Mojmír – Rastislav – Konštantín - Cyril a...

Genius loci

Genius loci

Medzivojnové obdobie. Budovanie republiky. Pánu Bohu za chrbtom, na samom východe nového štátu...

30.7.1419 První pražská defenestrace

30.7.1419 První pražská defenestrace

První pražská defenestrace zahájila husitskou revoluci, která zásadním způsobem proměnila...

Památníky aneb štabuchy, to jest alba amicorum

Památníky aneb štabuchy, to jest alba amicorum

Kniha je pokusem o co nejkomplexnější charakteristiku specifického pramene - štambuchů či alb...

Banskobystrický samosprávny kraj

Banskobystrický samosprávny kraj

Publikácia predstavuje pamätihodnosti. turistické. prírodné a kultúrne atraktivity...

Dějiny Jičína

Dějiny Jičína

Nové zpracování městských dějin, které kulturní i laická veřejnost po dlouhá desetiletí postrádá,...

Židia v Bratislave v minulosti a súčasnosti

Židia v Bratislave v minulosti a súčasnosti

Dejiny bratislavskej židovskej komunity od najstarších čias až po vznik prvej ČSR. Zostavovateľ...

Stopy dávnej minulosti 1 (Slovensko v praveku), 3.

Stopy dávnej minulosti 1 (Slovensko v praveku), 3.

Najstaršie dejiny Slovenska od čias neandertálskych ľudí až po dobu bronzovú, v ktorej sa na...

Zrcadlo minulosti

Zrcadlo minulosti

Tato kniha pojednává o proměnách české, moravské a slovenské krajiny za posledních zhruba 18...

Fontes Rerum Slovacarum I

Fontes Rerum Slovacarum I

Periodická tlac patrí popri archívnych pramenoch, publikovaných edíciách dokumentov, pamätiach,...

Putování vinařským krajem

Putování vinařským krajem

Více než jen průvodce. Tato kniha je zároveň malými dějinami i pokladnicí zapomenutých příběhů....

Sto českých vědců v exilu

Sto českých vědců v exilu

Encyklopedie Sto českých vědců v exilu přináší zasvěcené medailony věnované stovce významných...

Velké dějiny zemí Koruny české IX.

Velké dějiny zemí Koruny české IX.

Devátý díl Velkých dějin zemí Koruny české je věnován období let 1683 - 1740, kdy se události ve...

Žádná ženská člověk není

Žádná ženská člověk není

Edice několika převážně drobných spisů o ženství a genderových vztazích z období mezi koncem 17....

Naše česká věc

Naše česká věc

Za první světové války se stal běžnou součástí slovníku krajanských komunit pojem "naše česká...